Avsnitt 4 Estonias militära frakter

Ryktet om att Estonia fraktade militär material avfärdades som konspirationsteorier ända till en tulltjänsteman vittnade om att han beordrats att släppa igenom militära frakter. Då blev konspirationsteorin fakta.

Regeringen valde medvetet, trots vad statsministern sagt i Sveriges riksdag, att inte utreda om det fanns en militär last ombord under förlisningsnatten. Man utredde istället om Försvarsmakten ansvarat för något.

Referenser:

Lars Ångströms samtal med den operativt ansvarige för KSI hölls den 30 augusti 2006. Det dokumenterades och kopior finns placerade på sex olika platser.

Vi har valt att inte nämna personens namn i filmen, han är idag pensionär, men det finns i den anmälan som gjordes till Justitiekanslern 12/9 06

http://estonia.kajen.com/JK-anmalan_060912.pdf

Här finns en utskrift av dykloggen från letandet efter väskan i hytterna på däck 6.

https://members.tripod.com/mv_estonia/police.html

Här finns filmmaterialet från den hemliga polisundersökningen:

7487 SE/RA/420632 Statens haverikommission Redigerad kopia av: V6548, Externt ID: RW/SEMI1/EST/D/018 009. 4/12/94 Band 15. Undersökning av hytter och korridorer på däck5 och 6. 1994 Arbetsmaterial Rockwater, överlämnats av Thomas Qvarnström från SWECO

Bonusanekdot:

Den 22 december 2004 skriver Högkvarterets chefsjurist ett svar på en fråga om Försvarsmakten fraktat något militärt material på Estonia:

”Trots intensiva efterforskningar har några handlingar avseende militärtransporter med m/f Estonia under år 1994 mellan Tallin och Stockholm inte kunnat anträffas i Högkvarteret.”

Exakt en månad senare, den 21 januari 2005, skriver Johan Hirschfeldt i sin utredning:

”Det har genom utredningsarbetet kunnat klarläggas att Försvarsmakten vid två tillfällen under september månad har transporterat försvarsmaterial med M/S Estonia, nämligen den 14 och 20 september”.

När Högkvarterets chefsjurist efter att Hirschfeldts utredning presenterats får frågan om Hirschfeldt någonsin efterfrågat information rörande försvarsmaktens påstådda transporter med Estonia svarar han så här:

”Ni har hos Försvarsmaktens Högkvarter den 21 mars 2005 begärt att få ta del av de handlingar (”skriftlig handling, samtalsuppteckning eller minnesanteckning eller ev. annan notering”) som visar att information som Utredningen om transport av försvarsmaterial på M/S Estonia (Fö 2004:06) har baserat en viss slutsats på, har utlämnats av Högkvarteret till utredningens ordförande (hovrättspresident Johan Hirschfeldt):

Sökningen i Högkvarterets diarium har inte givit något resultat med avseende på er framställan. Trots ingående efterforskningar har det inte heller på annat sätt kunnat gå att få uppgift om existensen av sådana handlingar Ni avser i Er framställan”

Man undrar vilken version som är den sanna, den regeringstillsatta utredarens eller Högkvarterets chefsjurist?

(Brevväxlingen skedde mellan den tidigare och nu framlidne DN journalisten Sven Aner och Försvarsmakten.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *