Avsnitt 5 Haverikommissionens förfalskade dokument

Här finns en full analys och rapport från The Independant Fact Group om det förfalskade hamnstatsprotokollet.

http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/forgeryeng.html

Här kan du hitta Susanna Popova och Mats Holms uppmärksammade bok ”Protokollet”

https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/161939/protokollet/

Inga Britt Ahlenius som medverkar i avsnittet var förutom generaldirektör för Riksrevisionen i Sverige också deltagare i utredningen om korruption i EU kommissionen. En utredning som ledde till att kommissionären Santer tvingades avgå. 2005 utsågs hon till undergeneralsekreterare för FNs internrevision OIOS, FNs tredje högsta ämbete, där hon verkade till 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *