SWISHA till 123 296 1142 Projekt Fokus Estonia

100% går till sponsring av filmerna på Youtubekanalen Fokus Estonia på sociala medier för att nå fler. 0% till arvoden eller produktionskostander.

Styrelsen för den ideella föreningen Fokus Estonia kontrollerar och säkerställer att inkommande bidrag används på rätt sätt. I styrelsen ingår Rolf Sörman, överlevande från Estoniakatastrofen, Åsa Myrberg, anhörig till Estoniaoffer och Lars Ångström, fd riksdagsledamot i försvarsutskottet.

Projektet Fokus Estonia 2021

Ur såväl Estoniagruppen i Sveriges Riksdag som anhöriggruppen SEA och överlevandegruppen drivs idag en rad olika initiativ med den gemensamma målsättningen att få en ny oberoende och transparant utredning av Estoniakatastrofen till stånd. En ny utredning har med dagens teknik alla möjligheter att en gång för alla kunna avfärda olika teorier kring Estonias förlisning. Eller bekräfta dem.

Ett av projekten som drivs är Youtubekanalen Fokus Estonia som lyfter fram några av de frågetecken som omgärdar Estoniakatastrofen utifrån verifierbara fakta. Redaktionsansvarig är Lars Ångström, fd riksdagsledamot i försvarsutskottet. Redaktionens sammansättning varierar mellan de olika produktionernas teman och den sakkunskap som krävs. Till redaktionen finns också ett redaktionsråd.

Syftet med projektet Fokus Estonia är att belysa faktaunderbyggda missförhållanden, okända uppgifter och nya uppgifter/analyser kring Estoniakatastrofen och stärka opinionen för en ny oberoende Estoniautredning.

Youtubekanalens produktioner läggs också upp på den egna Facebooksidan Fokus Estonia. I filmerna hänvisas till hemsidan Fokus Estonia för referenser till materialet i filmerna och länkar till olika rapporter för fördjupning. 

Stort tack för ditt bidrag, det betyder mycket!

100, 200 eller 500 (eller valfritt bidrag). Swish 123 296 1142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *