The 2021 Estonia Investigation Initiative


Denna rapport beskriver ett tiotal områden på Estonia som behöver filmas och detaljgranskas. Urvalet är baserat på bildmaterial i den tyska utredningsrapporten, nytt filmmaterial samt vittnesuppgifter från överlevande. Flertalet av dessa områden analyserades aldrig av haverikommisionen JAIC av oklar anledning. Den internationella haverikommissionen sa att man aldrig undersökte skrovet.

I rapporten beskriver även experter nutidens moderna teknik där tredimensionella bilder med millimeterupplösning kan skapas av Estonias skrov och presenteras för allmänheten. Utifrån dessa extremt detaljrika bilder kan man sedan i datormodeller räkna fram vilka krafter som behövts för olika skador och viktiga detaljer i skadeområdet. Därmed kan man se vad som sannolikt orsakat skadorna. Rappoten lyfter fram ett antal skadeområden som behöver simuleras i en datormiljö. 
Den 30 sidiga rapporten analyserar även filmmaterialet från nya Estonia dokumentären med vittnesmål från ROV operatören. Ett exempel är de förvridna och svärtade delar av skrovet som står rakt ut från fartyget i det stora nyligen upptäckta skadeområdet. Denna skada låg i vattenlinjen pga vindkrafterna enligt en marin expert som återges i denna rapport.

Juridisk revisionsexpertis har försett rapporten med de krav på oberoende som ställs på en haveriutredning och när man bör återuppta en utredning enligt redovisade paragrafer i internationella sjöfartsorganisationers regelverk.  

  • Det är en självklarhet att man i samband med undersökningen av det stora hålet i styrbords sida också förflyttar sig framåt femtio meter och kartlägger de omfattande skadorna I Estonias frontskott säger en av rapportens författare Lars Ångström, fd riksdagsledamot i försvarsutskottet.
  • Möjligheterna att nå ökad klarhet och full transparens i en av de största sjöfartskatastroferna i modern tid är enorma med dagens teknik säger Björn Arvidsson, utvecklingsingenjör och teknisk konsult.

Denna rapport skickas till de tre statliga haverikommissionerna i Sverige, Finland och Estland samt till Estlands Regering, riksåklararmyndigheten och till de internationella orgasitationerna IMO och ITSA för sjöfart

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *